پاتوق عاشقان

حال نکن که زندگی کنی زندگی کن که حال کنی

تو که منو

 

تو که منو نمی خواستی

 برای چی اومدی تو زندگیم

تو که منو دوست نداشتی

برای چی گفتی دوست دارم

تو که ازمن فراری بودی

برای چی پیشم می موندی

تو که ازمن متنفر بودی

برای چی شاد می کردی دلمو

تو  که عاشقم نبودی

برای چی می گفتی عاشقتم

تو که می گفتی دوست دارم

برای چی می شکوندی دلمو
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۴/۰۳ساعت 11:38  توسط رهسپار عشق  |